Gemaakte websites

Baptisten Gemeente Groningen
Bornholmer Færgen
GVAV Rapiditas Voetbal
Holland Groente 
Knipstudio 't Centrum
Liederen voor de Gemeentezang
Mijnstamboom (Stamboom Bert Smit)
Musical Belief 
Tekinova
Simi-Jadech
Vishandel Smit